Tvorba webu

Proč mít webové stránky?

Kdo není na internetu, jako by nebyl...

Otřepaná fráze, leč stále více pravdivá. Prezentace v prostředí internetu je dnes více než nutná. Podle výzkumného projektu Netmonitor, jehož cílem je sledovat návštěvnost webových stránek v ČR, využívalo internet v květnu 2010 téměř 5,6 milionů uživatelů (zdroj). Mezi nimi lze jistě najít nemálo vašich čtenářů a uživatelů! A ti všichni chtějí na internetu najít informace o své knihovně nebo jeho prostřednictvím využívat jejích služeb.

Knihovny již dlouho nemají monopol v oblasti kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit. Mají sice bohatou tradici i zavedenou "značku", ale je evidentní, že jen toto dnes nestačí. Velkou konkurencí se jim stal nejen internet, ale i jiné instituce, které nabízí příležitosti, jak trávit volný čas. Konkurence je stále větší a dravější a v boji s ní je třeba používat minimálně stejných prostředků.

Co vám přinese webová prezentace?

  • přístup uživatelů ke knihovně 24/7 (s elektronickým katalogem lze kromě fyzického odnesení/přinesení publikace vyřídit vše kdykoliv pohodlně z domova)
  • efektivní a rychlá komunikace s čtenáři a uživateli --> větší účast uživatelů na chodu knihovny --> lepší zpětná vazba
  • jednoduché sdílení jakýchkoliv informací (od oznámení změny otevírací doby po diskusi o globálním oteplování)
  • oslovení potenciálních uživatelů
  • ... mnoho dalších

Myslíte si, že tohle všechno si vaše knihovna může dovolit nemít?

 

Troška teorie :-) --> Web 2.0 & Knihovna 2.0

Pro obsah a využití webových stránek je v současné době příznačný vliv jevu, kterému se říká Web 2.0. Web 2.0 je obecným pojmenováním pro prvky, služby, technologie apod., které se snaží co nejvíce vyhovět potřebám uživatelů. To znamená, že kladou důraz na komunitu, umožňují uživatelům sdílet společně informace, hudbu, obrázky a videa. Z tohoto pojetí pak vzniklo spojení Knihovna 2.0, které má charakterizovat směr, kterým by se měly knihovny svými službami a přístupem k uživatelům ubírat.

Při tomto pojetí fungování knihovny je klíčové využívat webovou prezentaci jako prostředníka mezi vámi a uživatelem.

Více o tomto jevu najdete v textu Viléma Sklenáka Web 2.0 a knihovny aneb Library 2.0.

Jak vytvářet dobré webové stránky?

Představte si, že přijdete do obchodu: ať už jdete pro něco konkrétního nebo se chcete jen porozhlédnout, jistě oceníte, když se tam takříkajíc cítíte dobře. Když víte, že tahle cenovka patří k tomuto výrobku, že teď se zrovna nacházíte v oddělení zahradnických potřeb a do oddělení koupelen se nejrychleji dostanete podle zřetelně značených šipek nebo že tak jako jinde i tady najdete pokladny v blízkosti východu.

U webových stránek platí to samé. Uživatel se při práci s nimi musí cítit dobře - tedy vědět, proč jsou zrovna na tomto místě odkazy a kam vedou, jak nejrychleji přejít na katalog nebo že odkaz v textu je podtržený a je značen jinou barvou nežli text. Jedině tak se - stejně jako do obchodu výše - bude na stránky vracet a využívat je. V opačném případě stránky (nebo obchod) opustí po prvních nesnázích a v nejhorším případě se už nikdy nevrátí.

Vytvořit stránky tak, aby se na nich uživatelé cítili dobře, je někdy obtížné. Naštěstí už ale byla vypozorována pravidla a zvyklosti, podle kterých lze webové stránky vytvořit tak, aby se na nich cítila dobře alespon většina uživatelů. Chcete-li vědět jaká to jsou, čtěte dále. Nebude to dlouhé a bude to nanejvýš užitečné, slibujeme;-)

Opět troška teorie:-) --> Webové standardy, přístupnost, použitelnost & SEO.

Vezměme to pěkně postupně:

  • Webové standardy - jsou specifikace a doporučení pro programátory webových stránek. Jinými slovy - tvoření webu podléhá určitým pravidlům, která by všichni programátoři webových stránek měli dodržovat, aby stránky "držely pohromadě" a aby je prohlížeč nebo jiné výstupní zařízení správně zobrazovalo. Existuje dokonce mezinárodní World Wide Web Consorcium (W3C), které tato pravidla vytváří.

Více se o webových standardech dočtete například v článku Luboše Turka Webové Standardy 1 - Historie, problém a řešení nebo v článku Martina Snížka Nebojte se standardů! na serveru Interval.cz.

  • Pravidla pro přístupný web - tato pravidla jsou většinou spojována s handicapovanými uživateli, přičemž za handicap - byť dočasný - lze považovat třeba i zlomenou ruku nebo poruchy pozornosti. Tato pravidla víceméně rozšiřují webové standardy a zabývají se nejširšími možnostmi, jak handicapovaným uživatelům usnadnit práci na webu jak po obsahové (formální), tak technické stránce. Pro české prostředí platí tzv. Best Practise - pravidla tvorby přístupného webu, která vznikla - přizpůsobením českému webovému prostředí - z mezinárodních pravidel vytvořených W3C konsorciem.

Kromě stránek Best Practises lze více o přístupnosti najít na weblogu Davida Špinara, českého guru pro pravidla pro přístupnost webových stránek nebo v knize Tvoříme přístupné webové stránky (2004, Zoner Press) stejného autora.

  • Použitelnost webu - je disciplína, která se zabývá tzv. ergonomií webu. Tedy snaží se vysledovat pravidla a zvyklosti, jakým způsobem lidé internetové stránky používají, jak snadno se na nich orientují, jak rychle pochopí jejich uspořádání a ovládání. Jednoduše řečeno: snaží se vypátrat, jak má web fungovat a vypadat, aby při jeho užívání nemusel uživatel příliš přemýšlet. Částečně ji ovlivňují předchozí dvě disciplíny, ale narozdíl od nich zde platí spíše jen určitá doporučení a výsledek většinou záleží na vnímavosti a schopnostech designera či tvůrce webu.

Vyčerpávajícím a stále nepřekonaným zdrojem informací o použitelnosti webu je publikace Steva Kruga Nenuťte uživatele přemýšlet! : praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnost webu (2010, Computer Press).

  • SEO - je zkratkou anglického slovního spojení Search Engine Optimization, tedy přeloženo do češtiny - optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Jak název napovídá, SEO se zabývá způsoby, jak vytvářet web, aby jej uživatelé při vyhledávání nacházeli ve výsledcích hledání na prvních místech. Správná optimalizace opět souvisí s předchozími disciplínami, ale je odvislá také od samotného vyhledávače - nástrojů, které používá k zaznamenávání údajů o webových stránkách.

O SEO se dozvíte více např. v knize 333 tipů a triků pro SEO (2010, Computer Press).