Licence Creative Commons (CC)

Co to jsou licence Creative Commons?

Licence Creative Commons je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, ale jeho nadstavbou. Vycházejí z autorského zákona, který je upravuje jako licenční smlouvy (§ 46 -55 Autorského zákona).

Jak používat licence Creative Commons?

Pokud hledáte díla, která můžete legálně a zdarma použít, stavět na nich a doplňovat je, k dispozici jsou (především na internetu) miliony prací – fotografií, videí, prezentací, akademických i vědeckých textů. Ty všechny můžete použít, stačí dodržet podmínky dané varianty licence.

Pokud něco v knihovně vytvoříte, například grafiku, fotografii, prezentaci na jednorázovou přednášku, krátké video a chcete, aby ostatní mohli vaši práci dále volně a bezplatně použít – zdokonalit, přeložit, použít při výuce, pustit v rádiu, otisknout v novinách – zvažte použití některé licence Creative Commons. Vaše autorství zůstane v každém případě zachováno, dílo se bude dále rozvíjet a navíc třeba někomu pomůžete nebo dodáte inspiraci.

Licenční podmínky, nebo-li práva a povinnosti uživatele k dílu, jsou graficky vyjádřeny pomocí jednoduchých piktogramů.

Více informací o Creative Commons včetně detailního rozpisu piktogramů a přesného návodu použití naleznete na jejich oficiálních webových stránkách (česky, anglicky).

Díla, která jsou přístupná pod licencemi Creative Commons lze najít pomocí  vyhledávače Creative Commons.