Desatero přístupného a použitelného webu ve Webnode

Při vytváření webových stránek v systému Webnode je vhodné dodržovat následující pravidla:

1. Práce s obrázky

a) Nese-li obrázek význam (není-li pouze ilustrační, dekorační) mělo by být vyplněno pole „Alternativní text“.

b) Nenese-li obrázek význam (je pouze ilustrační, dekorační) nemělo být vyplněno pole „Alternativní text“. Políčko zůstane prázdné.

 

 

2. Práce se zvukem, videem (multimediálními prvky)

Každý prvek by měl mít doplňující textové informace „o čem je“. Aby tento záznam nesloužil jako jediný zdroj informací (např. kvůli špatně slyšícím, nebo neslyšícím uživatelům). U videa to mohou být např. textové titulky.

3. Práce s informacemi sdělovanými prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů

Použijete-li na stránce prvek, který vyžaduje doplněk prohlížeče (nejčastěji flash plugin), je třeba vyjádřit obsah tohoto prvku také tak, aby uživatel, který doplněk prohlížeče nemá, nepřišel o žádnou zásadní informaci.

4. Rozmístění prvků na stránce

Tvůrci nebo editoři webových stránek nemohou počítat s tím, že všichni uživatelé vidí stránky stejně. Tudíž je třeba nepoužívat a nevytvářet věty a rozmístění typu „Vítěze první soutěže naleznete vpravo, vítěze druhé soutěže dole“ (podobně větší/menší, pouze barevná rozlišení atd.).

5. Kontrast barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku)

Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůbči sobě dostatečně kontrastní. Pokud je text (nebo text v obrázku) použit pouze jako dekorace a nenese žádný informační význam, nemusí být tato podmínka dodržena.

6. Práce s odkazy

a) Vytváříme-li odkaz, je třeba dodržet pravidlo, že otevření odkazu do nového okna používáme jen v odůvodněných případech (např. v případě, kdy je třeba, aby okno, ve kterém je odkaz, bylo stále otevřeno). V případě, že se stránka otevře do nového okna, je třeba na to uživatele předem jasně upozornit.
b) text odkazu nebo jeho přímo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu.
c) V případě, že odkazem je soubor (např. textový dokument), je třeba k němu připsat informaci o formátu a velikosti. (tedy např. knihovni_rad (typ: xls, velikost: 108 kB) ).
d) Tvůrci/editoři webových sránek nemohou počítat s tím, že všichni uživatelé dokáží zobrazit všechny typy dokumentů. Je proto třeba je vkládat do stránky v takovém formátu, který je nerozšířenější. Tedy:

Soubor Formát
Obrázek gif, jp(e)g, png
Textový soubor pdf, rtf, txt
Zvukový soubor mp3, vaw, ogg
Videosoubor avi, mpeg, wmv

 

7. Na webové stránce nesmí docházet rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku.

Nejlépe nic takového nepoužívat.

8. Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost.

Stejná situace jako výše. Nejlépe nic takového nepoužívat.

9. Členění webu, textu, tabulek

a) Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou (např. využití termínu "prolongace" pro "prodloužení" není vhodné).
b) Každá webová stránka musí mít výstižný název odpovídající jejímu obsahu (tedy položky menu musí být vypovídající)
c) V případě, kdy jsou obsahové bloky velmi rozsáhlé, musí být tyto bloky vždy rozděleny do menších celků podle svého významu. Jedná se typicky o dlouhé texty, které se dělí do odstavců – stisknutím klávesy ENTER se vytvoří nový odstavec. A jsou vhodně nadepsány – pro formátování se použijí „Styly“.

Prosíme, dejte si pozor na:

  • nekombinovat pořadí stylů. Na stránce by měly jít postupně podle důležitosti – od Nadpisu1 po Nadpis4.
  • nepoužívat styly (které jsou pro nadpisy) pro formátování jakéhokoliv jiného textu! (tam je třeba použít formátovacích tlačítek pro tučné, kurzíva, podtržení, barvy).

d) Při tvoření seznamů používejte formátovací tlačítka

10. Práce s tabulkami

a) V případě, že tabulka je tabulkou (zobrazuje tabulková data), měla by se použít tabulka s hlavičkou (v nastavení tabulky vybrat „Moderní“).

V případě, že tabulka není tabulkou (nezobrazuje tabulková data, využívá se pouze pro rozložení prvků na stránce), je třeba použít nestylovanou tabulku (v nastavení tabulky vybrat „Nestylovaná“).

 

 

Více informací k tématu:

Přístupnost: kromě stránek Best Practises lze více o přístupnosti najít na weblogu Davida Špinara, českého guru pro pravidla pro přístupnost webových stránek nebo v knize Tvoříme přístupné webové stránky (2004, Zoner Press) stejného autora.

Použitelnost: vyčerpávajícím a stále nepřekonaným zdrojem informací o použitelnosti webu je publikace Steva Kruga Nenuťte uživatele přemýšlet! : praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnost webu (2010, Computer Press).